top of page

สภาพอนามัยโลกในปัจจุบัน เป็นที่น่ากังวล

เราจำเป็นต้องปฏิรูปพฤติกรรมตัวเอง!!

การไปพบแพทย์เมื่อป่วย เป็นการรักษาที่ปลายเหตุ โดยส่วนมาก ยาที่ใช้ในการรักษาไม่ได้กำจัดสาเหตุของการเกิดโรคได้อย่างแท้จริง เป็นเพียงการรักษาตามอาการ ระงับอาการชั่วคราว  หรือรักษาแบบประคับประคองเท่านั้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงได้ เบื้องหลังอาการป่วยที่สำคัญนั้นมาจากอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมยา ซึ่งจุดมุ่งหมายของอุตสาหกรรมเหล่านั้น ไม่ได้ทำให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้น แต่ทำ

ให้เราป่วยได้ง่ายขึ้น สุขภาพที่ดีสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง โดยปรับวิถีการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการกิน และการดูแลสุขภาพ

                       จะเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์ผ่านทางเวปไซต์ของเรา เพื่อช่วยให้คุณมีแนวทางในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง เพราะ                         มีเป้าหมายที่จะช่วยให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดี

องค์การอนามัยโลก - เตือนภัย ‘เชื้อโรคดื้อ

ด้วยสภาวะการระบาดของเชื้อโรคดื้อยาปฏิชีวนะที่กำลังแพร่หลายไปทั่วโลก
สภาวะเช่นนี้จะส่งผลกระทบกับทุกๆ คน เพราะจะส่งผลให้เชื้อโรคที่เคยรักษา
ได้ง่ายๆ ไม่สามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะเดิมได้อีกต่อไป ผลก็คือคนเราอาจตายง่ายๆ ด้วยอาการติดเชื้อดื้อยาเหล่านี้ระหว่างการผ่าตัดในโรงพยาบาล… อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม สธ. เผยไทยพบปัญหาเชื้อโรคที่พบบ่อย 4 ชนิดดื้อยาปฏิชีวนะสูงขึ้น บางชนิดเพิ่ม 30 เท่าตัว

http://www.moph.go.th/ops/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=36783

bottom of page