top of page

การพักผ่อน

การพักผ่อน เป็นการผ่อนคลายร่างกาย ช่วยสร้างความสมดุลให้กับสภาวะความตึงเครียดที่เจอในแต่ละวัน และเป็นส่วนสำคัญที่ดีต่อสุขภาพ การพักผ่อนที่เพียงพอจะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง

bottom of page