เราเป็นสิ่งที่เรากิน.

หลายๆคนคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่า “You are what you eat” หรือ กินอย่างไรก็ได้อย่างนั้น การเลือกกินเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะสิ่งที่คุณกินจะส่งผลต่อสุขภาพของคุณโดยตรง วิธีที่ฉลาด คือการเลือกกินสิ่งที่มีประโยชน์ เป็นการป้องกันตัวเองจากโรคต่างๆ เป็นวิธีที่ง่ายกว่า ใช้เวลาน้อยกว่า และค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการรักษาโรค  กล่าวได้ว่า “Prevention is better than cure” หรือ กันไว้ดีกว่าแก้ นั่นเอง  หลักสำคัญพื้นฐานที่ต้องรู้ คือ ร่างกายที่มีความเป็นกรด เสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆได้ง่าย ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของความเจ็บปวดตามส่วนต่างๆของร่างกาย ตลอดจนโรคเรื้อรังต่างๆ ในทางกลับกัน ร่างกายที่มีความเป็นด่าง ลดโอกาสของการเกิดโรคและทำให้สุขภาพแข็งแรง

อาหารที่ดี ต่อสุขภาพคืออาหารที่ทำให้เกิดของเสียที่มีค่าเป็นกรดน้อยที่สุด หรือประกอบด้วยสารที่สามารถลดความเป็นกรดได้ในปริมาณมาก   อาหารที่ปรุงขายทั่วไป อาหารสำเร็จรูปที่ขายกันอยู่ส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่ทำให้ร่างกายเกิดสภาวะเป็น กรด  และถ้าประกอบกับการบริโภคผัก-ผลไม้ในปริมาณน้อยด้วยแล้วยิ่งทำให้ภาวะกรดใน ร่างกายมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของความเจ็บปวดตามส่วนต่างๆของร่างกาย ตลอดจนโรคเรื้อรังต่างๆ

                ภาวะที่ร่างกายเป็นกรดมากเกินไปจะส่งผลทำให้ปริมาณออกซิเจนที่เซลล์ควรได้ รับน้อยลงไปด้วย  เมื่อเซลล์ขาดออกซิเจนนานๆจะก่อให้เกิดความผิดปกติในร่างกายส่วนต่างๆ ทำให้ไม่สบาย ก่อให้เกิดความเสื่อม จนถึงการเกิดมะเร็ง (เซลล์ในร่างกายที่แข็งแรงจะมีค่าเป็นด่างเล็กน้อย ในขณะที่เซลล์มะเร็งจะทำงานได้ดีในสภาพที่มีค่าเป็นกรด)

อ่านเพิ่มเติมที่ http://www.goodhealth.co.th/new_page_103.htm

กราฟดังต่อไปนี้ จะแสดงถึงสิ่งที่คุณควรรับประทานให้มากขึ้น และสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงหรือ

รับประทานให้น้อยลง